Điều khoản sử dụng

Dưới đây là những điều khoản về việc sử dụng tapchimobile.org mà chúng tôi mong bạn dành thời gian đọc và tìm hiểu:

Bản quyền bài viết:

Tapchimobile.org sở hữu toàn quyền đối với các bài viết được đăng trên trang web, bao gồm cả văn bản và hình ảnh. Cá nhân và tổ chức không được phép sao chép bài viết trên tapchimobile.org trước khi có sự đồng ý từ admin hoặc tác giả bài viết. Việc sao chép không được phép sẽ bị xem là vi phạm pháp luật và có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Trách nhiệm của người sử dụng:

  • Nội dung được gửi lên trang web phải tránh spam và không mang tính chất vô nghĩa.
  • Không gửi những nội dung không liên quan đến trang web hoặc bài viết cần thảo luận.
  • Tuyệt đối không thảo luận về các vấn đề chính trị.
  • Các hành vi tuyên truyền, chống phá, và xuyên tạc chính quyền, thể chế chính trị, và các chính sách của nhà nước đều bị nghiêm cấm. Trong trường hợp phát hiện vi phạm, chúng tôi có quyền xóa bài viết, khóa tài khoản và cung cấp thông tin về người vi phạm cho các cơ quan chức năng để tiến hành xử lý theo pháp luật.
  • Việc xúc phạm và nhạo báng người khác dưới bất kỳ hình thức nào (nhạo báng, chê bai, kỳ thị tôn giáo, giới tính, sắc tộc) là nghiêm cấm.
  • Chúng tôi có quyền xóa tất cả các thông điệp vi phạm chính sách mà không cần thông báo trước cho người dùng.

Điều khoản chung:

Tạp Chí Mobile có quyền thay đổi và/hoặc sửa đổi bất kỳ điều khoản nào trong Điều khoản Sử dụng này mà không cần báo trước. Nếu bạn tiếp tục sử dụng tapchimobile.org, có nghĩa là bạn đã chấp nhận và đồng ý với những thay đổi và/hoặc sửa đổi đó.