Chính sách bảo mật

Khi người dùng truy cập và sử dụng website tapchimobile.org, người dùng đã đồng ý với chính sách bảo mật mà chúng tôi nêu ở đây. Người dùng nên đọc kỹ chính sách bảo mật trước khi sử dụng website này.

1 | Phạm vi thu thập thông tin người dùng

tapchimobile.org sẽ thu thập các loại thông tin sau từ người dùng:

Thông tin được thu thập tự động: 

Những thông tin được thu thập tự động từ việc sử dụng website của người dùng bao gồm địa chỉ IP và các thông tin web tiêu biểu như: loại trình duyệt, các trang được mở lên trong thời gian sử dụng dịch vụ của website, thông tin về thiết bị sử dụng, thiết bị mạng, …..

Thông tin được thu thập từ khai báo của người dùng:

Đây là những thông tin được chúng tôi thu thập khi người dùng điền vào các form khai báo trên website tapchimobile.org như: Họ tên, cách liên hệ, …. Những thông tin này sẽ không được thu thập nếu người dùng không chủ động khai báo.

2 | Lữu trữ và Bảo mật thông tin trên website

Các thông tin được thu thập sẽ được lưu trữ và bảo mật an toàn tại hệ thống dữ liệu của chúng tôi.

Chúng tôi cam kết không bán hoặc trao đổi vụ lợi thông tin của khách hàng cho bên thứ 3 hay sử dụng vào các mục đích phi pháp.

3 | Mục đích sử dụng thông tin người dùng

tapchimobile.org cam kết chỉ sử dụng thông tin người dùng cho các mục đích được liệt kê dưới đây:

  • Cung cấp các dịch vụ hỗ trợ người dùng khi cần thiết
  • Xử lý khiếu nại từ người dùng và giải quyết sự cố
  • Ngăn chặn các hành vi không đúng trên website và đảm bảo sự tuân thủ của chính sách Thỏa thuận người dùng.
  • Cập nhật các thông tin về website cho người dùng
  • Thông báo cho người dùng về các tin tức mà bạn quan tâm
  • Đưa ra những cập nhật website cần thiết để nâng cao trải nghiệm của người dùng.